Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Misschien staat jouw vraag er ook tussen.

Algemeen

Wat is ‘De Nieuwe Eindhoven’? 

De Nieuwe Eindhoven is een woontoren in ontwikkeling op de hoek van de Vestdijk en de Raiffeisenstraat in Eindhoven. Het gebouw is kenmerkend, omdat het met de openbare stadstuin positief bijdraagt aan de directe leefomgeving. Het gebouw staat op een smalle sokkel om zo optimaal bij te dragen aan de kwaliteit van de (bestaande) omgeving. Pas op 18,5 meter hoogte beginnen de appartementen.

Wie zijn jullie?

Wij zijn Stein. Wij ontwikkelen en realiseren gebouwen. Onze focus ligt bij het laten leven van gebouwen en meerwaarde maken voor de regio. Kijk op onze website www.stein.nl voor al onze projecten. 

Hoe kan ik mijn ideeën met jullie delen?
Ik zie kansen!

Leuk om te horen. Het bestemmingsplan en omgevingsvergunning liggen op dit moment ter inzage, maar we worden altijd enthousiast van goede toevoegingen of potentiële samenwerkingen.
Neem contact met ons op via info@denieuweeindhoven.nl

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de plannen? 

Op deze website vind je de meest recente informatie. Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief om bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te worden gebracht. 

Ontwerp

Hoe is het ontwerp ontstaan?

We hebben gezocht naar een win-win voor de bestaande omgeving en gebruikers. Door het gebouw op een smalle sokkel te plaatsen en pas op 18,5 meter hoogte te beginnen met de woningen, ontstaat er meer ruimte op het straatniveau. Deze ruimte richten we in als openbare stadstuin en geven we terug aan de omgeving. Door deze smalle sokkel met stadstuin kunnen we de bestaande bomen behouden, zetten we de Mignot-villa’s meer in het zicht en brengen we meer groen en kwaliteit naar de Vestdijk en het steegje bij Pathé. 

Wie heeft het ontwerp gemaakt?

We werken samen met DiederenDirrix als lokale (kantoor in Dommelstraat) betrokken architect met een bewezen staat van dienst. DELVA Landscape Architects is betrokken om hoogstaand groen toe te voegen aan de binnenstad én om de link met het stadsbos van het VDMA-terrein te borgen.

Waarom is de toren 70 meter hoog?

De gemeente Eindhoven geeft ons de ruimte om een toren van 105 meter hoog te ontwikkelen. We hebben er bewust voor gekozen om een lagere toren te ontwikkelen. Een toren van 105 meter hoog vraagt om een complexere manier van bouwen en heeft veel impact op de omgeving. Daarnaast is het met een toren van 105 meter niet meer mogelijk om de sokkel zo smal te maken. Dit zou ten koste gaan van de stadstuin. De impact op de omgeving is met een hogere toren te fors. 

Woningen

Hoe kan ik in aan­merking komen voor een huur­woning in De Nieuwe Eindhoven? 

Van Santvoort Makelaars is betrokken bij het project De Nieuwe Eindhoven. Interesse in een woning? Maak het bij hen kenbaar! 

Wat voor soort woningen worden er gerealiseerd en in welke prijsklassen?

De woontoren biedt ruimte aan 180 appartementen (permanent wonen), variërend in de sociale huur (740 euro per maand), middeldure huur (tot 1.050 euro per maand) en hoge huur. Minimaal 50% wordt in de betaalbare huur gerealiseerd. We gaan hier in de videopresentatie verder op in. Deze video vind je op deze website.

Wanneer start de verhuur van de woningen?

Dit is waarschijnlijk ergens tijdens de bouw. 

Heeft elke woning een eigen (privé) buitenruimte?

Het grootste deel van de woningen heeft een eigen buitenruimte. Een aantal woningen hebben dat niet, maar deze bewoners kunnen gebruik maken van de collectieve balkons die aan de sokkel en in de stadstuin aanwezig zijn. Aan de zijde richting het station en de Groene Toren worden geen privé buitenruimtes gerealiseerd. 

Komen er collectieve voorzieningen in het gebouw voor de bewoners?

Ja, in de sokkel zijn een aantal collectieve ruimtes gemaakt. Deze ruimtes zijn te gebruiken door bewoners. Er komen geen publieke functies in het gebouw. Er komen ook geen horecavoorzieningen of andere commerciële functies in de woontoren. 

Wie wordt eigenaar van De Nieuwe Eindhoven en gaat deze woningen verhuren?

Dat wordt later bekend. Deze selectieprocedure moet nog plaatsvinden.

Hoe worden de woningen voorzien van duurzame energie­opwekking?

De woningen worden voorzien van een collectieve installatie die zorgt voor een collectieve duurzame energieopwekking. De verdere uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden.

Proces en planning

Wat is de stand van zaken?

We hebben een videopresentatie gemaakt om iedereen binnen 15 minuten op de hoogte te brengen. Deze video vind je hier. Vanaf 19 januari 2023 liggen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van De Nieuwe Eindhoven ter inzage. Deze documenten liggen 6 weken ter inzage, tot en met woensdag 1 maart 2023. Na deze datum hebben we inzicht in de vervolgstappen. De publicatie is te zien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-21553.html .

Hoe ziet de planning eruit? 

Afhankelijk van het verloop van de officiële procedures, kan de bouw van De Nieuwe Eindhoven starten eind 2023, begin 2024.

Hoelang duurt de bouw van De Nieuwe Eindhoven?

Wij verwachten dat de bouw van de woontoren 2 jaar gaat duren. 

Wordt er nog een informatie­bijeenkomst georganiseerd?

Na de publicatie van de video met informatie plannen we een aantal inloopmomenten in de buurt. Je kan je hiervoor aanmelden. Op de website staan deze data en momenten vermeld. Op deze website vind je de meest recente informatie. Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief om bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te worden gebracht. 

Stadstuin

Blijft de stads­tuin openbaar? En wordt deze stadstuin in de avond verlicht?

Ja, de stadstuin blijft openbaar en wordt in de avond sfeervol verlicht. 

Hoe gaan jullie de tuin inrichten, deels in de schaduw? 

We werken samen met DiederenDirrix als lokale (kantoor in Dommelstraat) betrokken architect met een bewezen staat van dienst. DELVA Landscape Architects is betrokken om hoogstaand groen toe te voegen aan de binnenstad én om de link met het stadsbos van het VDMA-terrein te borgen.

Wie gaat de stadstuin onderhouden en hoe zorg je ervoor dat deze stadstuin behouden blijft?

Het beheer van de stadstuin wordt door de eigenaar van de toren uitgevoerd. Het is een belangrijk element voor het woonplezier in de toren én de leefomgeving van het centrum van Eindhoven.

Voor wie zijn de buitenruimtes die zich aan de sokkel in de stadstuin bevinden?

De buitenruimtes in de sokkels zijn toegankelijk voor de bewoners van de toren en zijn niet openbaar toegankelijk.

Wat doen jullie om positief bij te dragen aan de ecologie?

Aan en in het gebouw willen we nestmogelijkheden maken om de biodiversiteit te bevorderen. Deze oplossingen zijn we op dit moment definitief aan het ontwerpen.

Onder­zoeken en bestemmings­­plan

Is er een windhinder­onderzoek uitgevoerd en wat is de uitkomst hiervan?

Ja, er is een windhinder­onderzoek uitgevoerd. Indien gewenst is dit onderzoek in te zien. Neem hiervoor contact met ons op. De resultaten van het onderzoek worden ook openbaar gemaakt, zodra het bestemmingsplan wordt vastgesteld. De uitkomst van het windhinderonderzoek toont aan dat wordt voldaan aan het gemeentelijke beleid op het gebied van windhinder en windgevaar.

Is er een bezonnings­studie gemaakt en wat is hier de uitkomst van?

Ja, er is een bezonningsstudie uitgevoerd. Indien gewenst is dit onderzoek in te zien. Neem hiervoor contact met ons op. De resultaten van het onderzoek worden ook openbaar gemaakt, zodra het bestemmingsplan wordt vastgesteld. De uitkomst van de bezonningsstudie toont aan dat wordt voldaan aan het gemeentelijke beleid omtrent eisen en normen rondom schaduwhinder en bezonning. 

Ik wil graag meer informatie en inzicht in één van de onderzoeken, kan dat?

Ja dat kan, stuur ons een e-mail via info@denieuweeindhoven.nl.

Hoe ver­loopt het bestemmings­plan­proces?

Om op deze plek een woontoren te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Vanaf 19 januari 2023 liggen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van De Nieuwe Eindhoven ter inzage. De documenten en het ontwerpbestemmingsplan zijn akkoord bevonden door de gemeente Eindhoven. Deze documenten liggen 6 weken ter inzage, tot en met woensdag 1 maart 2023. Na deze datum hebben we inzicht in de vervolgstappen. De publicatie is te zien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-21553.html .

Bouw

Wanneer start de bouw en hoe wordt hierbij rekening gehouden met de omgeving?

Afhankelijk van het verloop van de officiële procedures, start de bouw van De Nieuwe Eindhoven begin 2023. Op dit moment wordt er gewerkt aan de gewenste bouwmethodiek en bouwlogistiek. Zodra hier meer informatie over bekend is, zullen we dit met de omgeving delen. Wij streven ernaar om deze bouw te realiseren met zo min mogelijk overlast voor de directe omgeving. Hieronder vallen ook de aanrijdroutes van het bouwverkeer.

Is het wel veilig om een hoge toren op een smalle sokkel te bouwen?

De constructie van de toren is uitgewerkt volgens de geldende normen en richtlijnen. Om de toren stabiel te kunnen houden, wordt er een paalfundering gerealiseerd. En komt erboven op de sokkel een betonnen tafel van wel 3 meter dik om te woningen te kunnen dragen.

Contact

Mijn vraag is nog niet beantwoord, waar kan ik terecht?

Christine Schouten is de omgevingsmanager voor de ontwikkeling van De Nieuwe Eindhoven en daarmee ook contactpersoon. Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@denieuweeindhoven.nl

Ik wil graag persoonlijk in gesprek, kan dat?

Christine Schouten is de omgevingsmanager voor de ontwikkeling van De Nieuwe Eindhoven en daarmee ook contactpersoon. Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@denieuweeindhoven.nl

Inloop­momenten

Er staan op dit moment geen nieuwe inloopmomenten ingepland. Wil je een persoonlijke afspraak met ons maken? Stuur dan een e-mail naar info@denieuweeindhoven.nl.  

urban jungle

In De Nieuwe Eindhoven vind je het leven in de stad opnieuw uit. Wie duurzaam wil wonen, ondergedompeld in stadse levendigheid, kan zich geen fijnere plek wensen.
een project van 
Projectpartners
Info verkoop en verhuur